La fiscalitat de Badalona al servei del medi ambient

Actualment ens trobem en un context d’emergència climàtica fruit d’un model productiu i de consum insostenible que ja fa uns anys que mostra signes d’esgotament tant a nivell econòmic i social, com també a nivell ecològic. Per tant, és imperatiu posar totes les eines disponibles al servei d’un canvi de model.

Un canvi urgent que, malauradament, no es pot produir d’un dia per l’altre i requereix d’un equilibri entre diversos factors. Per exemple, quan parlem de Transició Energètica aquest equilibri ha d’existir entre l’Energia, l’Economia i l’Ecologia.

En aquest sentit és necessària la implicació de totes les administracions i també de la ciutadania. Des dels Ajuntaments o des de la política local disposem d’eines que poden contribuir de forma positiva a fer aquest canvi de model.

Precisament, durant aquest mandat, Esquerra Republicana Badalona hem presentat diverses propostes i mesures en aquesta línia: la implementació de la taxa d’escombraries, la T-Hospital, la instal·lació de contenidors intel·ligents o un sistema de recollida dels olis vegetals més eficient i accessible que l’actual.

Una d’aquestes eines que disposem des de l’àmbit local són les ordenances fiscals. Les ordenances fiscals són un seguit de normes que aproven els Ajuntaments per regular els diversos tributs municipals: els impostos, les taxes i els preus públics. Al mateix temps, la Llei contempla que els municipis aprovem bonificacions sobre aquests tributs segons diversos criteris. Un d’aquests criteris és el medioambiental.

Abans d’entrar en matèria permeteu-me, però, posar una mica en context per a qui no estigui avesat en tot aquest món.

Com dèiem, sobre aquests impostos es poden establir bonificacions. Per exemple, per a famílies monoparentals, per a pensionistes, per a dones víctimes de la violència de gènere, etc. Cada Ajuntament regula un cop l’any aquests impostos i les bonificacions dins d’uns marges que regula la Llei d’Hisendes Locals i que no descric aquí per no fer el text massa feixuc. L’aprovació es fa en el Ple municipal i s’ha de realitzar abans del 31 d’octubre per entrar en vigor l’1 de gener.

En el cas de les bonificacions ambientals, aquestes poden servir per incentivar l’aplicació de polítiques concretes entre la ciutadania. Actualment, a Badalona ja disposem d’algunes mesures que fa temps que no actualitzem.

 • Bonificació de fins el 50% de l’IBI durant 4 anys en instal·lació d’energia solar per aigua calenta i fotovoltaica.
 • Bonificació del 50% de l’ICIO en instal·lació d’energia solar per aigua calenta i fotovoltaica i per la recollida i aprofitament de les aigües pluvials.
 • Bonificació de fins d’entre 75%-100% de l’IVTM en vehicles elèctrics o híbrids endollables i 50% en vehicles Euro6, híbrids o exclusivament GLP, gas natural i biogàs.
 • Bonificació del 10% de l’IAE amb el certificat del sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS).

Tanmateix, encara tenim molt camp per córrer i és per això que, des del Grup Municipal d’ERC Avancem-MES, hem presentat una moció al Ple de setembre que reclama una posada al dia de les mesures fiscals ambientals a Badalona aprofitant que les hem d’aprovar durant el proper mes.

En el cas de l’IBI, proposem dues mesures:

 • Ampliar la durada de la bonificació actual a 5 anys per equiparar-nos a altres municipis com Tiana, Torrelles de Llobregat, Pallejà, Sant Cugat del Vallès o Molins de Rei.
 • Establir una nova bonificació a l’IBI en funció de la classificació energètica de l’immoble. En altres paraules, un habitatge A tindria una bonificació superior a un G. Això, hauria d’incentivar que la ciutadania invertís en millorar l’eficiència energètica de les seves cases i hauria d’anar lligat a una línia de subvencions que ajudin a tothom a fer les inversions necessàries, però ja seria per una altra publicació.

Pel que fa a l’IVTM proposem fer una actualització total de les bonificacions actuals a partir del nou sistema d’etiquetes de la Direcció General de Trànsit:

 • Establir una bonificació a la quota de l’IVTM del 75% pels vehicles que disposin de l’etiqueta ZERO de la Direcció General de Trànsit.
 • Establir una bonificació a la quota de l’IVTM del 50% sobre els vehicles amb l’etiqueta ECO de la Direcció General de Trànsit.

Aquestes dues mesures són incentius que s’han de sumar a d’altres per afavorir la transició progressiva a vehicles menys contaminants. En paral·lel, proposem establir un augment gradual d’aquest impost pels vehicles molt contaminants de forma que d’aquí a 10 anys, la taxa s’hagi multiplicat per dos. Un període de 10 anys és un temps raonable perquè gran part del parc automobilístic s’hagi renovat i, per tant, no ha d’actuar com a càstig cap a les famílies amb menys recursos econòmics, tanmateix, es podria revisar segons el context econòmic futur.

En relació de l’ICIO també proposem una actualització completa de la bonificació actual de cara a incentivar la introducció d’energies renovables a la ciutat i l’autoconsum. En concret,

 • Establir una bonificació de fins el 95% de l’ICIO en la instal·lació de panells solars minieòlica o qualsevol altra instal·lació d’energia renovable, així com mesures que millorin l’eficiència energètica de l’immoble.
Exemple de minieòlica a Salt Lake City. Autor desconegut.
 • Establir una bonificació de fins el 50% de l’ICIO en obres noves, reformes o ampliació d’habitatges sempre que la producció anual elèctrica per autoconsum sigui com a mínim el 70% del consum elèctric anual de l’immoble. Bonificació del 5% en el cas d’habitatges plurifamiliars per donar servei als elements comuns.
 • Establir una bonificació de fins el 50% de l’ICIO en obres noves, reformes o ampliació de l’activitat econòmica sempre que la producció anual elèctrica per autoconsum sigui com a mínim el 30% del consum elèctric anual de l’immoble.

Finalment, pel que fa a l’IAE no proposem cap canvi en la nostra moció entenent el moment complex que viuen les nostres empreses, autònoms i comerços de la ciutat a causa de la crisi econòmica de la covid. En tot cas seria un element a treballar o incorporar en el Pla de Reactivació Econòmica que reivindiquem.

La taxa d’escombraries

La Directiva de la Unió Europea 2018/851 estableix un objectiu de reciclatge als municipis del 55% l’any 2025 i l’aplicació de taxes i incentius per generació de residus i per reciclatge. No obstant, Badalona encara no ha incorporat aquesta taxa a dia d’avui.

A més, degut als baixos nivells de recollida selectiva, la ciutadania paga de forma indirecta el tractament dels residus amb uns 49€/habitant/any que surt del pressupost ordinari. Una bona gestió dels residus podria reduir a la meitat aquesta despesa que equivaldria a un estalvi de les arques municipals de 5.5M€/any.

En el context de la crisi de la covid, des d’Esquerra Republicana proposem la incorporació d’aquesta taxa amb una bonificació del 95% per a tots els ciutadans (el màxim permès per la llei). Aquest fet permetria complir d’entrada amb la directiva europea.

Aprofitant que hem d’aprovar i licitar el nou contracte de neteja i amb el desig que puguem veure llum en el túnel de la crisi actual, el 2021 podríem establir un sistema de pagament per generació (és a dir, quants quilograms de deixalles produeix cada família) i un sistema de bonificacions per l’ús de la deixalleria i de la millora de la recollida selectiva amb sistemes de porta a porta o de contenidors intel·ligents.

Agraïments

Voldria agrair i posar en valor la feina d’anàlisi i documentació de l’Oriol Bassa que ha servit com a base d’aquesta publicació i de la moció que presentem al Ple de Badalona.

Deixa un comentari