Un Ajuntament que funciona: Reformarem l’Ajuntament per oferir serveis de qualitat a tota la ciutadania.

Unes escoles que funcionen: Construirem les escoles pendents: Escola Port, Escola Ventós Mir, Escola Lola Anglada, Institut La Riera.

Uns equipaments que funcionen: Planificarem el manteniment dels equipaments esportius, les escoles, les biblioteques i els mercats per revertir la deixadesa actual.

Una seguretat que funciona: Impulsarem un model de seguretat integral, modern i de proximitat. Tolerància 0 amb la inseguretat i l’incivisme a Badalona.

Una neteja que funciona: Reformularem el servei de neteja i la recollida d’escombraries per garantir un bon servei a tots els barris.

Un parc d’habitatge públic que funciona: Impulsarem un parc d’habitatge públic amb una inversió de 10M€ perquè l’habitatge és un dret.

Una lluita contra el canvi climàtic que funciona: Potenciarem mesures per a l’estabilització de les platges i la reducció de les emissions. Impulsarem les energies renovables.

Una societat inclusiva que funciona: Potenciarem l’autonomia i l’ocupació de les persones amb discapacitat intel·lectual. Farem una ciutat accessible.

Vols més informació?