Transparència

Declaració de béns patrimonials i d’incompatibilitats i activitats


Representació institucional

Regidor del Grup Municipal d’ERC Avancem a Badalona

Càrrec:

 • Portaveu del Grup Municipal

Juntes on participa:

 • Junta de Portaveus.

Comissions on participa

 • Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones.
 • Comissió especial de modernització i descentralització de l’Ajuntament de Badalona.
 • Comissió Informativa de l’Àmbit de Salut, Habitatge i Recursos Interns (juliol 2019 a maig 2020).

Consells de participació

 • Fòrum del Medi Ambient.
 • Consell d’Entitats del Districte 1.
 • Consell d’Entitats del Districte 2.
 • Consell de Prevenció i Seguretat.

Organismes autònoms i empreses municipals

 • Plenari del Consorci Badalona Sud.
 • Consell d’Administració de Badalona Comunicació.
 • Consell d’Administració de Badalona Cultura (juliol 2019 a abril 2021).

Tipus de dedicació:

 • Exclusiva (temps complet)

Retribució anual bruta:

 • 57.260,80€/any

Representació orgànica

President d’Esquerra Republicana de Badalona

Inici primer mandat: juliol 2017

Inici segon mandat: novembre 2019