Què és la Transició Energètica?

Per entendre la necessitat de fer una Transició Energètica, primer cal que entenguem quanta energia utilitzem actualment i d’on surt. Us deixo algunes reflexions que trasllado a les conferències sobre el tema per si a algú li és interessant.

Fem una analogia fàcil per poder entendre realment l’energia que utilitzem. Una persona en una bici estàtica és capaç de generar la potència necessària per encendre una bombeta de les antigues.

Per tant, per fer funcionar una rentadora necessitem 4 ciclistes, una planxa 12 ciclistes i l’aparell d’aire condicionat 20 ciclistes.

Un cotxe de 100 CV són 736 ciclistes (compteu-los, hi són tots ) i un avió per anar de Londres a Denver necessita 2.5M de ciclistes, l’equivalent a la població de Qatar el 2016.

Fer funcionar el nostre país requereix 200M de ciclistes, és a dir, la població de Brasil el 2016. I el consum mundial, l’equivalent a la població de 17 planetes, totes i tots en bici.

El Paleolític, Neolític, l’Època Clàssica, l’Edat Mitjana, el Renaixement tenen en comú que els humans només podíem extreure energia de persones (sovint esclaus) i animals. Per algunes activitats el vent, l’aigua i la biomassa (llenya).

Cap a 1750 descobrim una barra lliure d’energia emmagatzemada al subsòl durant milions d’anys, els combustibles fòssils: carbó, petroli i gas. Això va permetre un desenvolupament tecnològic, econòmic i social sense precedents a la nostra Història.

Per què tenim aquesta barra lliure? Imaginem que estem al Juràssic, fa 200M anys. Les plantes capturen l’energia del Sol per transformar la matèria morta (terra) en viva (fulles, troncs). Els herbívors es mengen aquestes plantes i els carnívors als herbívors (Mufassa dixit).

A mitjans del s. XVIII, vam descobrir q podem recuperar tota aquesta energia q durant milions d’anys no va ser accessible. Tanmateix, hi havia una factura amagada que vam trigar uns 200 anys a descobrir. El progrés socioeconòmic, ha tingut conseqüències a la Terra. L’antropocè.

Variació dels principals indicadors socioeconòmics i biofísics des de 1750. La gran acceleració. Font: http://www.anthropocene.info

De fonts d’energia n’hi ha de molts tipus és el que es coneix com a Mix Energètic. Les renovables (en verd) són aquelles que o bé es renoven molt ràpid (biomassa, eòlica) o bé el temps per esgotar-se és a escala geològica (solar, marees).

Qualsevol debat sobre el futur del mix energètic per reduir les emissions ha de tenir en compte un equilibri entre l’Energia, l’Ecologia i l’Economia. Ex, les nuclears asseguren el subministrament (energia) però condemnen generacions futures (ecologia). Etc etc.

Deixa un comentari