El pressupost 2022 per a dummies

Dimarts vinent, el govern de progrés de Badalona portem a aprovació del Ple una nova proposta de pressupost. La primera des de 2019. Una proposta que ha posat nerviosos als grups de l’oposició – PP i Guanyem – que han intentat boicotejar el propi debat al Ple municipal i que ja han anunciat el seu vot contrari.

Però.. com és aquest pressupost? En aquesta publicació miraré d’explicar-vos-el d’una forma divulgativa per a qui en vulgui saber una mica més. Podeu aprofundir-hi en aquesta publicació anterior.

Més de 104M€

El pressupost total creix en més de 104M€ respecte el vigent l’any 2021, pròrroga del de 2019. Gran part d’aquest augment prové de les noves inversions que pugen fins als 80,4M€.

El pressupost ordinari – aquelles despeses necessàries pel funcionament de l’Ajuntament i dels serveis que ofereix – creix en 26,7M€. Aquest creixement prové, sobretot, per l’augment dels ingressos a través dels impostos com l’IBI (Impost sobre els Béns Immobles), per exemple.

En canvi les inversions es financen a través dels romanents, és a dir, la guardiola, allò que durant anys hem estalviat.

Com és el pressupost ordinari?

Què podem fer amb aquest nou pressupost? (alguns exemples)

 • Modernitzar l’administració. Per executar els acords de la Comissió de Modernització és imperatiu disposar dels nous pressupostos. Només així es podran posar en marxa els canvis en matèria laboral i de funcionament intern del propi Ajuntament.
 • Enfortir l’Oficina Local d’Habitatge en 352.400€ que suposa consolidar el personal i crear la figura del tècnic mediador amb els grans tenidors.
 • Impuls als Centres Educatius amb un augment de gairebé 1M€ la partida destinada al manteniment dels edificis.
 • Enfortir el Consorci Badalona Sud amb un augment de 50.000€.
 • Enfortir el Servei Integral d’Atenció a la Dona amb un augment de 50.000€ i un reforç del personal.
 • Ajuts a l’ocupació. Crearem una línia de subvencions d’1M€ per afavorir la contractació de persones residents a Badalona a empreses de la ciutat.
 • Millora del material per als cursos a l’Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació amb un increment de 40.000€.
 • Augment dels recursos a turisme per posar les bases per treballar un model propi, avui pràcticament inexistent. 12.000€ per treballar un estudi amb la Diputació.
 • Foment de la promoció econòmica amb 260.000€ que ens permetran engegar projectes a la ciutat.
 • Millora del manteniment de la senyalització i dels semàfors amb 200.000€.
 • Bicing metropolità, un programa de bicis compartides gestionat amb l’AMB i on hi dediquem 500.000€.
 • Implementació de les Zones de Baixes Emissions, 50.000€ per la gestió i control d’imatges i procediments de les sancions.
 • La Festa Major duplica el pressupost fins als 92.000€, una reivindicació històrica de les entitats de cultura popular.
 • Increment de les activitats culturals a l’Espai Betúlia amb 26.000€.
 • Programa Nits d’Estiu, cultura de proximitat, 50.000€.

Com és el pressupost d’inversions?

Què podem fer amb aquest nou pressupost? (alguns exemples)

 • Pla de Xoc als Mercats Municipals. Un Pla de 2M€ amb un finançament de 1,25M€ aquest 2022.
 • Pla de Xoc als Polígons Industrials. Un Pla de 3M€ amb un finançament de 2,50M€ aquest 2022.
 • Noves instal·lacions de l’Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació, 800.000€.
 • Casal de Gent Gran de Canyadó, 1,4M€.
 • Escoles Badalona Port i Ventós Mir, 13,1M€.
 • Descontaminació dels solars de La Mora, 1,5M€.
 • Pista d’atletisme, 700.000€.
 • Millores clavegueram, 1,6M€
 • Garantir el futur de Badalona Comunicació. 850.000€ que permetran que la Televisió badalonina s’adapti a l’Alta Definició i evitar, així, el seu tancament l’1 de gener de 2023.

Per què sembla que tornem a anunciar inversions?

Doncs senzillament perquè el govern d’Albiol va vendre fum. El mal anomenat pressupost d’inversions del seu govern, aquell que anomenaven el més gran de la història, només tenia finançament pel 2021. És a dir, la resta de propostes havien de tornar a passar pel Ple per finançar-les, és el que fem ara amb algunes de les propostes (com les escoles) en aquest pressupost.

El pressupost total

AMPLIACIÓ DE LA PUBLICACIÓ (21-02-2022)

Referent a la publicació, vaig treballar amb un document on hi apareixen els recursos del propi Ajuntament. Aquí s’inclou les transferències a Organismes Autònoms (Museu, Patronat de la Música, etc) i algunes Empreses Públiques (Badalona Cultura, Badalona Comunicació, REBASA).

Falta incloure les empreses (tenen una altra naturalesa i per això no hi figuraven):

 • Engestur (7,4M€)
 • Badalona Serveis Assistencials (93M€)
 • I els recursos propis de BDN Comunicació, BDN Cultura, REBASA

En total són 400,4M€, si restem transferències internes entre administracions (28M€), queden 372,4M€ (el que es coneix com a pressupost consolidat), enlloc dels 294,1M€ del blog on només incloïa estrictament els recursos de l’Ajuntament.

La resta d’anàlisis són correctes, només cal ampliar aquest punt.

Disculpeu les molèsties.

Deixa un comentari