Impuls a l’ocupació a Badalona

A nivell personal, un dels aspectes més positius de l’entrada a govern és haver conegut totes les persones de l’equip del Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Badalona que treballen de valent i amb il·lusió per implementar els ajuts del Servei d’Ocupació de Catalunya (i altres supramunicipals) i fan una feina impressionant a les instal·lacions infradotades de l’antic B9 i Can Boscà.

Malauradament, només amb voluntat de servei públic, compromís i motivació no n’hi ha prou per desenvolupar un foment de l’ocupació real i la realitat és que Badalona té molts deures per fer.

Qualsevol model només funciona si hi ha un lideratge polític clar, recursos econòmics i humans suficients i temps per veure’n els fruits. Aquí és on Badalona falla.

Evolució de la despesa per habitant referent al Foment de l’Ocupació. Les dades de 2022 corresponen a la proposta del pressupost.

Els darrers 10 anys els recursos dedicats per habitant han estat molt fluctuants. El 2017-2018 destaquen per una aposta pressupostària clara amb una despesa per habitant superior als 15€. En canvi, des de 2019 la ciutat ha viscut un estancament dels recursos disponibles. És cert que a diferència d’altres àrees, el pressupost d’ocupació té una gran dependència als recursos que rebem d’altres administracions com la Generalitat de Catalunya. De fet, si sumem aquests ajuts l’any 2021, la despesa per habitant passa dels 7€ als 37€.

I si ens comparem amb altres municipis similars encara ens trobem lluny d’equipar-nos-hi.

Comparativa entre municipis de la despesa per habitant referent al Foment de l’Ocupació segons el pressupost de 2021. Les dades de 2022 corresponen a la proposta del pressupost.

L’any 2021, Sabadell va encapçalar la llista amb una despesa pròpia de 60€/habitant, seguit de Santa Coloma de Gramenet amb 35€/habitant. Força més lluny hi trobem Terrassa i l’Hospitalet de Llobregat entorn els 14€/habitant i, finalment, Badalona amb 7€/habitant.

El nou pressupost mira de posar les bases per revertir aquesta situació amb un augment de la despesa ordinària que puja fins als 11€/habitant i que ens situa prop de Terrassa i l’Hospitalet. Aquí hi hem de sumar 1M€ d’inversió per adequar les instal·lacions i els ajuts del Pla de Reconstrucció covid pel foment de la contractació de 500.000€. En total una inversió de 18€ per cada badaloní i badalonina. Per això, també és tan important aprovar el pressupost de 2022.

I és que el foment de l’ocupació i l’impuls del teixit econòmic són mesures cabdals si volem revertir les desigualtats socials d’una ciutat com Badalona castigada per dues grans crisis, la de 2008 i l’actual.

La realitat és dura. Unes 12.800 persones a la ciutat no tenen feina. Moltes joves que no poden iniciar un projecte de vida. Moltes majors de 55 anys que veuen perillar la seva vellesa. Moltes dones.

La crisi de 2008 va situar l’atur estructural – aquell llindar que no aconseguim baixar – en unes 13.000 persones. Només els darrers mesos de 2021 vam poder trencar aquesta barrera. La primera vegada des de 2008. El temps ens dirà si és una situació circumstancial o si aquest canvi de tendència ha vingut per quedar-se. Sigui com sigui, la realitat és que a les èpoques de bonança econòmica (2005-2007), l’atur a Badalona no baixava de les 10.000 persones de mitjana.

En què treballa el govern de Badalona?

  • Implementar els ajuts del Pla de Recuperació de la covid-19: 500.000€ de foment de l’ocupació que se sumen els 2M€ a la restauració i a l’oci nocturn i 500.000€ a les empreses culturals.
  • Crear una subvenció pròpia d’1M€ per fomentar l’ocupació dels badalonins i les badalonines a empreses de la ciutat.
  • Traslladar l’equipament del B9, avui en fallida tècnica (1M€).
  • Invertir en material que millori els cursos d’inserció laboral que ofereix l’Ajuntament.
  • Vincular a través del Servei d’Ocupació l’oferta de la Formació Professional amb la demanda de les empreses.
  • Generar sinergies entre empreses i centres educatius per avançar cap a un model de Formació Professional Dual.
  • Promoure convenis, subvencions o acords de col·laboració de formació i ocupació amb la Fundació Laboral de la Construcció, el Gremi d’Instal·ladors i els centres de formació del municipi.
  • Millorar la Formació Professional (hi dedicarem una altra publicació).
  • Reprendre les relacions amb el Servei d’Ocupació de Catalunya per tornar a posar Badalona al mapa amb un foment de l’ocupació útil pels nostres veïns i veïnes.
  • Posar les bases per convertir el teixit productiu tal com vam explicar a L’impuls econòmic que necessita Badalona

Entre d’altres, però aquests són els que trobo més interessants de destacar.

En definitiva, volem que Badalona consolidi un model de foment de l’ocupació propi. Un model que posi les persones al centre. I només ho aconseguirem si Badalona disposa del nou pressupost – elevem la mirada lluny de xantatges – i si es deixa temps perquè aquestes llavors donin els seus fruits.

Deixa un comentari