No tenim 8 dels 9 Plans d’Emergència!

Badalona no disposa de 8 dels 9 Plans d’Emergència obligatoris per fer front als possibles riscos a que la ciutat és vulnerable.

Davant d’una situació d’emergència, la prioritat màxima d’una administració ha de ser evitar danys i pèrdues de béns però, sobretot, de vides. Un Pla d’Emergència és el conjunt d’accions i mesures encaminades a prevenir i reduir els riscos sobre les persones i els béns materials i permetre donar una resposta coordinada davant un desastre o una emergència determinada.

Malauradament, Badalona no disposa de 8 dels 9 Plans d’Emergència obligatoris per fer front als possibles riscos a que la ciutat és vulnerable. L’any 2002 es va homologar el pla de d’incendis forestals (INFOCAT) i el 2011 el Pla d’Emergències Municipals. Els plans tenen una vigència de 4 anys, per tant, aquests plans van caducar el 2006 i 2015, respectivament. A l’actualitat, l’INFOCAT està en procés d’homologació.

La Llei de Protecció Civil de Catalunya de l’any 1997 estableix que tots els municipis han de tenir una planificació per la ciutat. El Ple municipal aprova els plans i després s’homologa per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. Durant tot aquest temps, Badalona mai ha treballat els seus Plans d’Emergència. Com que no hi ha aquests plans, no es poden realitzar simulacres i no es pot fer pedagogia als badalonins i les badalonines sobre com actuar davant d’una situació d’emergència. És més, el decret 30/2015 estableix que els simulacres haurien de fer-se cada any, però no es poden fer simulacres si es desconeix com actuar.

El cas més evident d’aquesta manca de planificació a la nostra ciutat va ser durant el temporal Glòria de gener de 2020 on tota la ciutadania vam coincidir que l’Ajuntament va respondre tard i de forma desorganitzada. És de justícia posar en valor la feina dels treballadors de Protecció Civil de l’Ajuntament de Badalona, però ens falta un compromís polític per treballar aquests plans.

Parlar de seguretat no és només parlar de la Guàrdia Urbana i dels delictes com fa constantment el govern del Partit Popular. Parlar de seguretat també és preocupar-se davant de les situacions d’emergència. Per aquest motiu, el grup municipal d’Esquerra Republicana Avancem hem proposat al Ple d’abril que en un termini de 6 mesos el govern local posi al dia tots els plans d’emergència municipals.

Com tenim els Plans d’Emergència a Badalona?

PlaDescripcióTipusEl tenim?
Pla Bàsic d’Emergències MunicipalsPeça clau en l’organització de la planificació en matèria de protecció civilObligatEs va homologar el 27/07/2011. Caducat.
INFOCATIncendis forestalsObligatEn procés d’homologació
CAMCATContaminació aigües marinesObligatInexistent
INUNCATInundacionsObligatInexistent
NEUCATNevadesObligatInexistent
RADCATEmergència radiològicaObligatInexistent
SISMICATTerratrèmolsObligatInexistent
TRANSCATTransport de mercaderies perillosesRecomanatInexistent
VENTCATVentObligatInexistent
FERROCATEmergència ferroviàriaObligatInexistent

Quins riscos afronta Badalona?

Neu: Com ja hem viscut en el cas de nevades recents com la de 2009, la ciutat es paralitza perquè no és un fenomen que la ciutadania estigui acostumada. Tanmateix, l’Hospital de Can Ruti córrer el risc de quedar aïllat si la carretera d’accés queda tallada. El Pla per aquesta emergència és el NEUCAT, és obligatori.

Autor: El Punt Avui

Terratrèmols: No vivim a una regió on els terratrèmols estiguin a l’ordre del dia. Però en el cas de patir-ne un de significatiu, molts edificis de la ciutat patirien danys severs. Cal tenir en compte que a Badalona hi ha prop de 46.000 habitatges de més de 45 anys, el 53,2% del total. El Pla per aquesta emergència és el SISMICAT, és obligatori.

Vent: Els episodis de vent intens poden fer caure arbres, trossos de façana i moure el mobiliari urbà. A més, temporals com el Glòria seran cada cop més freqüents com a conseqüència del canvi climàtic. Cal tenir una planificació sobre com actuar. Un protocol d’avisos, com respondre davant la caiguda d’arbres, retirada del mobiliari urbà i/o evitar polèmiques com l’obertura de les escoles que vam viure el 2020 amb uns protocols públics. El Pla per aquesta emergència és el VENTCAT, és obligatori.

Autor: El Tot Badalona

Incendis forestals: La Serralada de Marina és la zona més vulnerable als incendis forestals. L’augment de les temperatures i la manca de pluges per efecte del canvi climàtic farà més freqüents aquests tipus de desastres els propers anys. El Pla per aquesta emergència és l’INFOCAT, és obligatori.

Autor: Nació Digital

Contaminació aigua marina: Les principals instal·lacions que poden originar accidents greus de contaminació marina són els ports de Barcelona i Badalona. En el cas del nostre municipi s’hi suma el col·lector de Llevant que es troba molt proper a la línia de costa i en el cas de trencament pot provocar abocaments descontrolats. El Pla per aquesta emergència és el CAMCAT, és obligatori.

Font: Mapa de Protecció Civil de Catalunya

Transport de mercaderies perilloses: L’autopista C-31 i la N-II són dues vies que travessen la ciutat on cada dia hi transiten molts vehicles. El nivell de perill té en compte, a banda del flux de mercaderies perilloses, la tipologia de les substàncies transportades i l’índex EuroRAP del tram de la via. El Pla per aquest tipus d’emergència és el TRANSCAT. Pel risc de Badalona és recomanat, però no obligatori.

Inundacions: Els barris amb més risc d’inundacions són els propers a la costa, per sota de l’autopista i les zones properes a la principals rieres. Les projeccions sobre el canvi climàtic a Catalunya indiquen que els episodis de pluges intenses seran més freqüents en el futur.

Font: Mapa de Protecció Civil de Catalunya

Risc radiològic: La ciutat té dues instal·lacions radioactives. Una a l’Hospital de Can Ruti i l’altre al polígon sud.

Font: Mapa de Protecció Civil de Catalunya

Deixa un comentari