Transparència: El nou cartipàs 2020

  • Govern
  • 11 mins read

El PP va fer la proposta de Portaveu Adjunt suposadament perquè alguns grups de l’oposició l’havien demanat. Amb l’esmena de supressió que vam presentar Esquerra Republicana Avancem-MES i Badalona en Comú Podem, va acabar retirant la proposta.

El cartipàs municipal és l’instrument on es fixen les eines de treball del govern, de l’oposició i el marc de funcionament de l’administració.

És un debat que en general té un interès nul per la ciutadania que l’única cosa que vol és que l’administració i els serveis municipals funcionin.

Per un observador o observadora externs, esdevé un debat estèril on el partits ens discutim sobre sous, dotacions o inclús la representació a empreses municipals, organismes autònoms o organismes supramunicipals. Organismes que sovint el ciutadà mig desconeix de la seva existència i la seva funció. Fet que encara fa que sembli més un debat de cadires.

Tanmateix, aquest no és un debat menor. Parlar sobre que el govern municipal tingui les millors eines possibles per realitzar la seva tasca, no hauria de ser dolent. Parlar sobre que l’oposició tingui les millors eines possibles per fiscalitzar i controlar al govern, no hauria de ser dolent. Parlar sobre que l’administració tingui les millors eines per prestar els serveis a la ciutadania, no hauria de ser dolent. De fet, de forma modesta crec que ens hauria d’interessar a totes i a tots. Malauradament, avui l’activitat política està totalment desprestigiada i, segur, que guanyat a pols.

Un PP erràtic que no s’entén

  • El PP va fer una proposta de dietes pels regidors de govern que va acabar retirant davant les crítiques de les forces d’esquerres.
  • El PP va fer la proposta de Portaveu Adjunt suposadament perquè alguns grups de l’oposició l’havien demanat. Amb l’esmena de supressió que vam presentar Esquerra Republicana Avancem-MES i Badalona en Comú Podem, va acabar retirant la proposta.
  • El PP va fer una proposta per augmentar la pròpia dotació del Grup Municipal a costa de la resta i retallar un assessor a l’oposició. Propostes que va esmenar per la forta oposició dels grups d’esquerres.
  • Inexplicablement el PP va proposar com a representants del seu govern al Fons de Cooperació o a l’Executiva del Consorci del Besòs, entre d’altres, regidors de Guanyem. Proposta que el PP va retirar al Ple.
  • Segons el PP, la distribució de forces al cartipàs proposat era la mateixa que el Ple municipal. No obstant, en organismes com el Patronat de la Música o l’Executiva Permanent del Consorci Badalona Sud, entre d’altres, el PSC ha acabat tenint menys representants que d’altres grups. Aquest punt s’ha acabat aprovant.
  • Desconcerta l’estratègia del PP d’obrir espais a Guanyem davant la visceralitat històrica de l’Albiol.

Com queda el cartipàs?

Si voleu més informació…

Eines d’oposició

El darrer cartipàs es va aprovar el juliol de 2019 sota el govern del PSC i Badalona en Comú Podem amb el suport de 16 regidors de progrés al Ple i unes intervencions molt dures del PP en relació a la creació de figures com els càrrecs directius que són tan importants pel funcionament dels serveis que rep la ciutadania.

En aquest cartipàs l’oposició va plantejar dos punts per millorar la qualitat democràtica a Badalona:

  • Una redistribució de les dotacions dels Grups Municipals que afavorís als grups petits com Junts Per Catalunya (1 regidor) i Badalona en Comú Podem (2 regidors) a costa dels grups grans ja que tots teníem clar que no era raonable incrementar la despesa total. Crèiem que amb una distribució dels recursos més equitativa podíem millorar la qualitat democràtica del Ple ja que tots tenim més oportunitats per realitzar la nostra tasca en bones condicions. Tot i així respectàvem la diferència de resultats entre el PP (11 regidors) i JxCat (1 regidor) amb un diferencial de 11.850€/any. Amb la proposta del PP, la diferència augmentava a 20.770€/any. Inacceptable tenint en compte, a més, que ja no són a l’oposició.
  • El nombre total d’assessor permesos per llei a Badalona és de 27 a repartir entre el govern i l’oposició. Els assessors de l’oposició són assessors dels Grups Municipals, no assessors dels regidors. Per tant, les forces d’esquerres vam establir un criteri de 2 assessors per grup ja que enteníem que el volum de feina d’un grup de 4 i d’un d’11 regidors és el mateix, independentment dels regidors que el composen. La única excepció d’aquesta distribució va ser Badalona en Comú Podem (2 regidores) i JxCat (1 regidor) que al ser més petits van acceptar de forma honesta quedar-se amb 1 assessor. Per tant, en total hi havia 17 assessors per ajudar a la feina de govern i 10 per ajudar a la feina de l’oposició.

El PP no ha compartit mai aquesta lectura i considera que el nombre d’assessors dels Grups Municipals i les seves dotacions han d’anar en funció del nombre de regidors. Visió altrament legítima i que entenem, però que no compartim.

La proposta que feia el PP considerem que feia que l’oposició a Badalona fos una mica més dèbil per fer la seva feina que fa 10 mesos.

Les retribucions dels regidors

Les dedicacions dels regidors i regidores ve fixada per llei. En el cas d’un municipi com Badalona, la llei limita el nombre màxim de dedicacions exclusives a 18.

Els regidors i regidores poden tenir tres tipus de dedicacions no compatibles: exclusiva, parcial o “dietes”. Les parcials en general no s’utilitzen.

Les dietes són retribucions per assistència a plens, juntes de portaveus, etc pensades per aquells regidors que mantenen la feina pròpia. Sovint aquests han de demanar reduccions de jornada per poder realitzar la seva tasca de representació pública. Per tant és una eina pensada, sobretot, per l’oposició.

Si sumem els regidors de l’oposició (2 per grup, President i Portaveu) que tenen dret a la dedicació exclusiva i els 11 de govern, els números no surten: 9 (2 PSC + 2 Guanyem + 2 ERC + 2 Comuns + 1 JxCat) + 11 govern = 20 dedicacions exclusives.

Com que les de l’oposició no es poden tocar, el PP va decidir treure’n a quatre dels seus regidors a canvi de cobrar “dietes” com si fossin de l’oposició. Això també els anava millor per compatibilitzar amb pensions i sous a altres administracions com la Diputació de Barcelona.

Les anomenades dietes tenen un topall que decideix el Ple. En l’acord d’esquerres de 2019 s’havia situat aquest topall en 22.537,20€/any. La proposta del PP distingia dos topalls: un per regidors de govern i l’altre per regidors de l’oposició. En el cas de l’oposició no variava, però en el cas de govern es situava a 38.500,00€, compatibles amb pensions o sous d’altres administracions.

Les forces d’esquerres ens vam oposar frontalment a aquestes dietes i, finalment, el PP a hagut de recolar a la situació original de 2019. Regidors de govern i de l’oposició sense dedicació exclusiva tenen un topall de 22.537,20€.

La figura del Portaveu Adjunt fantasma

Amb els 4 regidors del PP sense dedicació exclusiva, el total quedava en 16. Per tant, donava joc a dues dedicacions exclusives més per arribar als 18 que limita la llei.

Aquí és on el PP fa la proposta del Portaveu Adjunt per l’oposició, que es complementava al President i al Portaveu.

El PP ha dit que venia per petició d’alguns grups de l’oposició, però la realitat és que els grups que havien parlat amb el PP asseguren que no l’havien demanat.

Per part d’Esquerra Republicana considerem que la creació d’aquesta figura és obscena. Ja en condicions normals, però encara més en el context de crisi social i econòmica que estem patint. L’oposició ja podem fer una bona feina amb dos regidors dedicats totalment i la feina complementària de la resta i dels assessors.

A més, aquesta figura no està contemplada en el Reglament Orgànic Municipal i, per tant, no quedaven especificades les seves funcions més enllà de pagar un sou més de 56.000,00€. En total 168.000€/any més si l’haguéssim utilitzat els 3 grups que hi podíem accedir: ERC, Guanyem i el PSC. D’altra banda, incompatible perquè hauríem superat els 18 regidors que fixa la llei.

És per aquests motius que Esquerra Republicana ens hi vam oposar des d’un principi i vam deixar clar públicament que en el cas que s’aprovés no en faríem ús.

Per coherència vam presentar una esmena entre Esquerra Republicana Avancem-MES i Badalona en Comú Podem per eliminar aquesta figura. Esmena que ha estat acceptada pels altres grups de l’oposició i pel govern.

Representants a organismes autònoms i altres òrgans supramunicipals

Per no avorrir al lector, m’estalviaré una discussió en profunditat d’aquest punt.

Els organismes autònoms com el Museu, el Patronat de la Música o l’Institut Municipal de Serveis a les Persones, entre d’altres, tenen representants polítics (no es cobra per participar-hi).

El nombre de representats oscil·la entre 7 i 11 i s’han de repartir entre govern i oposició. La distribució de representants en l’acord d’esquerres de 2019 era prou equitativa entre govern-oposició. Aquesta és una decisió que no depèn del govern de torn, sinó del Ple.

La proposta del PP considerem que trencava aquesta distribució equitativa, enfortint-los de forma desmesurada i debilitant a l’oposició. Per tant, nosaltres hem defensat que es mantingués la configuració de 2019.

Pel que fa als organismes supramunicipals com el Consorci del Riu Besòs, la Red de ciudades españolas clima i unes desenes d’organismes més (tampoc es cobra per anar-hi) són ens de representació de Badalona que per norma general pertoquen al govern de torn. Per exemple, a la Red de ciudades españolas clima té sentit que hi vagi el regidor de Medi Ambient i no una persona de l’oposició ja que no defensarà les mateixes visions.

El PP feia una proposta curiosa i que nosaltres valoràvem de forma positiva. En alguns d’aquestes òrgans com el Fons de Cooperació i proposava la Dolors Sabater. Sense entendre per què el PP que és tant dur amb Guanyem feia aquesta proposta, a nosaltres ens satisfeia perquè pensem que la Dolors podia fer una molt bona tasca.

No obstant, el PP va autoesmenar-se en el Ple i va acabar retirant la proposta. Tampoc entenem perquè primer ho va proposar i després ho ha retirat.

A part d’això, nosaltres hi hem votat en contra perquè cap de les persones del PP que aniran a aquests òrgans ens ha explicat quines polítiques hi vol defensar, per tant, no podem donar-los la nostra confiança cegament. Ja ens va passar una cosa similar amb el govern del PSC-Comuns, que després es va corregir i, finalment, hi vam votar a favor.

Competències del Ple, de l’Alcalde i de la Junta de Govern

Hi ha algunes competències del Ple que es poden delegar a l’Alcalde o a la Junta de Govern amb l’objectiu d’agilitzar alguns processos sense esperar cada vegada la convocatòria del Ple.

En el cartipàs de 2019, els grups d’esquerres del Ple vam treballar per construir un clima de confiança entre els grups de govern i de l’oposició. Per treballar aquesta confiança vam decidir delegar totes les competències que són possibles a l’Alcalde i a la Junta de Govern.

Des del nostre punt de vista no es tracta de limitar les competències de l’Alcalde, sinó de limitar o no les competències del propi Ple que és sobirà. Això es pot fer segons la confiança que tingui l’oposició amb el govern.

El PP i nosaltres tenim visions molt diferents en moltes coses. Però això no hauria de ser motiu per limitar que l’alcalde tingui determinades competències del Ple. No obstant hi ha un punt clau i és que el govern del PP no té ni el mínim bri de la nostra confiança perquè sentim que treballen d’una forma impositiva. Les no negociacions del cartipàs amb nosaltres ‘és un exemple.

No és cap ànim de fer mal a la ciutadania. Som conscients que delegant aquestes competències es pot agilitzar molt la gestió. Però no podem delegar-les cegament.

Potser algú dirà que posem traves a la tasca de govern i ens demanarà responsabilitat. El 2015, el PP va deixar a la Dolors Sabater sense cap delegació precisament per falta de confiança cap el govern d’Esquerra Republicana, Guanyem i ICV-EUiA. Per tant, en tot cas actuem amb la mateixa responsabilitat que ha tingut sempre el PP.

Deixa un comentari