Entre mites i desitjos: Entenent el pressupost de Badalona (ii)

A la publicació del blog Entre mites i desitjos: Entenent el pressupost de Badalona (i) vam iniciar un viatge a través dels pressupostos de Badalona per entendre quins ingressos i quines despeses tenim i com es distribueixen.

A més, ens vam comparar a altres municipis similars al nostre, com són Terrassa, Sabadell i l’Hospitalet de Llobregat i, al mateix temps, vam desmuntar, amb dades, alguns dels mites o llegendes urbanes que des d’alguns partits polítics s’afirmen constantment i que sovint són simples eslògans populistes per desgastar el govern de torn i que contaminen el debat seriós que necessita la nostra ciutat.

En aquesta segona publicació, us convido a seguir aquest viatge a través de les despeses de l’Ajuntament de Badalona.

Font: Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia

En l’àmbit de Serveis socials la despesa mitjana per cada badaloní i badalonina és de 96€/habitant. Una quantitat que s’ha doblat pràcticament respecte el govern de l’Albiol que tenia altres prioritats ideològiques. Un fet que va agreujar els efectes de la crisi econòmica a la nostra ciutat. El valor més baix es va assolir en el pressupost de 2015 amb 56€/habitant. Ja se sap, hi havia eleccions a la porta i calia asfaltar molts carrers…

Font: Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia

Tanmateix, si ens comparem amb les altres ciutats similars a la nostra, encara no superem el llindar dels 100€/habitant, tot i que el nivell de despesa avui és molt similar entre elles.

Font: Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia
Font: Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia

La despesa més gran de Seguretat ciutadana és la destinada a Seguretat i ordre públic, és a dir, la Guàrdia Urbana, amb 69€/habitant.

Font: Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia

Una partida que, amb l’excepció de l’any 2018, no ha variat massa en els darrers 10 anys. De fet, els diners destinats a la seguretat ciutadana els dos primers anys del govern d’ERC amb la Dolors Sabater eren els mateixos que en els dos primers anys del govern de l’Albiol malgrat que el PP de Badalona dibuixava un escenari d’una elevada sensació d’inseguretat. ¡Esto es el Bronx! versió badalonina.

Avui, ja és superior del que van assolir els Populars al darrer any de govern. Per tant, el mantra de que la nostra ciutat no inverteix en seguretat és fals o, en tot cas, és tant cert com quan governava en Xavier Garcia Albiol.

Fa unes setmanes, el líder del PP a Badalona publicava aquest tuit:

És cert? Bé, mirem l’evolució de la despesa per habitant en Seguretat i ordre públic de Badalona, Terrassa, Sabadell i l’Hospitalet durant la darrera dècada.

Font: Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia

Els darrers 10 anys Badalona hi ha dedicat més recursos que Terrassa i Sabadell amb una mitjana de 66€/habitant, 60€/habitant i 59€/habitant, respectivament. Per tant, l’afirmació de l’Albiol és rotundament falsa.

Llavors, per què el baròmetre de Badalona mostra que la seguretat és un dels elements que generen més preocupació entre la ciutadania de Badalona? Hi ha més delictes que a Sabadell, Terrassa o l’Hospitalet de Llobregat? Potser el fet que el PP hagi utilitzat aquest tema de forma irresponsable els darrers anys per pur electoralisme, juntament amb alguns punts calents de la ciutat hi tingui alguna cosa a veure? Utilitzem els recursos disponibles d’una forma adequada?

La resposta a aquestes preguntes mereix tota una publicació per poder aportar-hi dades i reflexions. Deixo el desenvolupament d’aquestes idees per una altra publicació, per no desviar-me del tema.

Més de la meitat de la despesa en Educació es destina a la Promoció educativa, seguida dels Serveis complementaris d’educació.

Font: Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia

L’àmbit d’Educació va experimentar un augment significatiu passant dels 55€/habitant l’any 2014 – mínim de la dècada – als 80€/habitant el 2018 i assolint els 82€/habitant el 2019 – valor màxim de la dècada. Quants dels problemes en el manteniment de les escoles són conseqüència de tants anys de retallades? Avui en vivim les conseqüències i és la nostra responsabilitat aportar respostes i solucions, però l’origen ve de llarg.

Font: Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia

Quan ens comparem amb municipis similars al nostre, l’Hospitalet de Llobregat és la ciutat que dedica menys recursos per habitant a l’Educació, per sota dels 50€/hab. A l’altra banda de la balança es troba Terrassa amb 116€/habitant.

En Habitatge i Urbanisme, el Manteniment de la via pública s’emporta més de la meitat de la despesa. Una dada que no està gens malament quan ens comparem amb els altres municipis.

Font: Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia

Per tant, tenint en compte l’estat de molts carrers de la ciutat – en comparació amb altres ciutat-, convindria analitzar si aquests recursos els utilitzem de forma adequada i entendre si determinats discursos fal·laços calen entre els veïns i les veïnes.

Font: Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia. *Les dades de Terrassa no es troben disponibles.

Un punt a destacar d’aquest àmbit és la despesa en Habitatge (bàsicament Protecció i gestió d’habitatge de protecció pública) i on Badalona només dediquem 2€/habitant per la falta d’un parc públic d’habitatge.

Quina enveja sana Sabadell! L’anterior govern liderat per Esquerra Republicana amb en Juli Fernández va passar dels 10€/habitant el 2015 als 38€/habitant el 2019 gràcies a la feina per potenciar el parc d’habitatge públic.

Font: Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia.

La major part de la despesa de Medi Ambient es dedica al manteniment de Parcs, Jardins i a l’arbrat. En plena crisi climàtica, les polítiques de Protecció i millora del medi ambient suposen només el 18% del total.

Font: Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia.

Si mirem la despesa per habitant entre 2010-2019, observem que la despesa destinada a Medi Ambient va patir una retallada significativa en els pressupostos de 2012, a l’inici del govern de l’Albiol. Una altra vegada, qüestió de prioritats.

La partida destinada als Parcs i Jardins va passar dels 22€/habitant l’any 2010 als 18€/habitant, el 2011. L’arbrat d’una ciutat no es deteriora d’un dia per l’altre, potser la situació actual amb més de 3000 escocells buits prové d’aquesta etapa?

Font: Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia.

En la comparativa amb els altres municipis, Badalona és la ciutat amb menys despesa per habitant en l’àmbit de Medi ambient, amb 11€/habitant menys que Sabadell, municipi que encapçala la llista.

Font: Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia.

La despesa dedicada a la Protecció i millora del medi ambient va arribar al mínim l’any 2014 sota el govern de l’Albiol amb 2€/habitant. Res més a afegir senyories. Progressivament es va ampliar fins assolir els 6€/habitant actual.

Font: Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia.

L’Hospitalet de Llobregat és la ciutat que menys recursos hi dedica. Badalona, Terrassa i Sabadell despeses similars si bé lluny del que hauria de ser una prioritat de tots els governs.

Per no allargar-me més, ho deixo aquí. Properament faré la darrera publicació amb informació en relació a la Cultura, l’Esport, Sanitat o Comerç, entre moltes altres. Desitjo que la informació us sigui útil!

Leave a Reply

This Post Has One Comment