Diàleg i pressupostos

La democràcia hauria de ser aquell sistema on persones que pensen molt diferent se seuen i negocien des d’una posició A i una B per trobar-ne una d’alternativa, C, que sigui la millor per la defensa de l’interès comú.

Al llarg de l’any hi ha dos moments claus per qualsevol govern municipal: l’aprovació de les ordenances fiscals i l’aprovació dels pressupostos, en altres paraules, els ingressos i les despeses. Són els dos elements marc de totes les línies polítiques que vulgui tirar endavant el govern d’una ciutat. En el nostre cas, el de Badalona.

Els ingressos

El govern del PSC i Comuns va deixar escapar el tren de les ordenances fiscals per una combinació de desídia, manca de model de ciutat i de falta de capacitat a l’hora de negociar amb les forces de l’oposició. 

ERC vam defensar l’aplicació d’un recàrrec a l’IBI als habitatges buits, la bonificació per lloguers per sota del preu de referència i la implementació de la taxa d’escombraries.

En aquest àmbit, el grup d’Esquerra Republicana vam fer tres aportacions que per nosaltres eren cabdals: i) l’aplicació d’un recàrrec de l’impost sobre béns immobles (IBI) als habitatges buits de grans tenidors, ii) la bonificació de l’IBI a tots aquells habitatges amb un lloguer inferior a l’índex de preus de la Generalitat de Catalunya i iii) la implementació de la taxa d’escombraries.

Considerem que els dos primers ens permeten incidir amb les poques eines que disposem sobre el preu de l’habitatge. D’una banda, aplicar un recàrrec de l’IBI als habitatges buits de grans tenidors obliga a posar-los en lloguer o a la venta, és a dir, augmentar l’oferta i evitar l’especulació. De l’altra, la bonificació de l’IBI a tots aquells habitatges amb un lloguer inferior a l’índex de preus de la Generalitat, ens permet incidir sobre el preu del lloguer.

Finalment, la implementació de la taxa d’escombraries entra dins de les polítiques de l’Àrea Metropolitana i és un element necessari per poder incorporar noves mesures que fomentin la recollida selectiva, motiu pel qual era una proposta del nostre programa electoral.

Malauradament, quan el govern badaloní es va obrir a parlar d’ordenances fiscals ja no quedava temps per la seva tramitació i aquests acords es van haver de posposar al 2020.

Voldríem encetar un debat més profund en el qual es replantegi l’IBI i les seves bonificacions de dalt a baix i, per fer-ho, serà necessària una revisió cadastral que a Badalona fa anys que tenim pendent.

Lògicament, nosaltres voldríem encetar un debat més profund en el qual es replantegi l’IBI i les seves bonificacions de dalt a baix i, per fer-ho, serà necessària una revisió cadastral que a Badalona ens manca des de fa molts anys. Tanmateix, això seria obrir un altre debat que reservo per un altre dia.


El pressupost 2020 i la situació de bloqueig

És l’obligació i és el deure de qualsevol govern presentar uns pressupostos a la ciutadania, s’aprovin o no.

L’altre element essencial d’un bon govern és l’aprovació dels pressupostos. És l’obligació i és el deure de qualsevol govern presentar uns pressupostos a la ciutadania i a l’oposició, negociar-los en la mesura del que sigui possible i intentar aprovar-los.

A l’igual que els governs tenen aquesta responsabilitat, els grups de l’oposició hem de seure a parlar-los, incidir, negociar-los i, finalment, decidir si hi donem suport o no. És la nostra feina.

Ens trobem a finals de febrer de 2020 i el govern liderat per l’Álex Pastor encara no ens ha fet pública la seva proposta de pressupost per aquest any. Simplement es va fer una reunió inicial, en la qual se’ns va dir que es volia agafar el pressupost de 2019 com a base, però sense cap concreció o document oficial fins a dia d’avui.

Per contra, fruit del que alguns han anomenat CrisiBDN, hi ha grups del Ple que han decidit tancar la porta a aquesta negociació. Quelcom que, des del meu punt de vista, significa renunciar als deures que tenim com a representants de la ciutadania.

La democràcia no hauria de ser aquell sistema on les majories imposen els seus criteris. La democràcia hauria de ser aquell sistema on persones que pensen molt diferent se seuen i negocien des d’una posició A i una B per trobar-ne una d’alternativa, C, que sigui la millor per la defensa de l’interès comú.

Pertocaria que tots i totes les càrrecs electes de la ciutat, a govern i a l’oposició, ens preguntéssim si dediquem més temps al tacticisme i al desgast de l’adversari polític que no pas a parlar, dialogar i negociar.

Aquesta hauria de ser la principal tasca de tots els grups polítics amb representació al Ple de Badalona, sense cap mena de dubte. No obstant, pertocaria que tots i totes les càrrecs electes de la ciutat, a govern i a l’oposició, ens preguntéssim si dediquem més temps al tacticisme i al desgast de l’adversari polític que no pas a parlar, dialogar i negociar per trobar aquest punt C que abans comentava.

Fotografia d’en Lluís Ferrer

Esquerra Republicana Badalona no ens presentem a les eleccions per bloquejar, sinó per, amb la força que ens dóna la ciutadania, incidir per fer de Badalona un lloc millor per a tots els seus veïns i veïnes, ens votin o no.

Reclamem al govern del PSC i dels Comuns que presentin a la ciutat la seva proposta concreta i documentada de pressupostos 2020 i, a partir d’aquí, que ens asseiem a parlar i a negociar.

És per això que reclamem al govern del PSC i dels Comuns que presentin a la ciutat la seva proposta concreta i documentada de pressupostos 2020 i, a partir d’aquí, que ens asseiem a parlar i a negociar per veure si entre el govern i l’oposició som capaços d’assolir un acord que ens permeti aprovar-los.

Per nosaltres aquest ha de ser un acord més ampli, un acord que inclogui el pressupost ordinari, el pressupost d’inversions i una calendarització de tots aquells projectes que vam prioritzar en el Pla Econòmic Financer i de la resta d’inversions que van quedar posposades a 2021.

Tal vegada, atenent les urgències que Badalona té sobre la taula, per nosaltres aquest ha de ser un acord més ampli, un acord que inclogui el pressupost ordinari, el pressupost d’inversions i una calendarització de tots aquells projectes que vam prioritzar en el Pla Econòmic Financer i de la resta d’inversions que van quedar posposades a 2021.

Al mateix temps, convindria que els grups de l’oposició rebaixem els maximalismes i parlem amb el govern. Incidir i desencallar inversions, polítiques i projectes no vol dir necessàriament que estiguem a favor del govern de l’Álex Pastor, vol dir que estem a favor de la ciutadania de Badalona. I, en això, a nosaltres, sempre ens hi trobareu.

Deixa un comentari