La Badalona que funciona

La Badalona que funciona
Estació Intermodal: Tren-Metro-Tram

Estació Intermodal: Tren-Metro-Tram

Treballarem per accelerar l’arribada de la lı́nia L1 del metro fins al barri del centre i la T4 del tramvia fins a Montgat, convertint l’estació de Rodalies de Badalona en una estació intermodal.