Els contenidors intel·ligents no llegeixen Montesquieu

El sistema actual de reciclatge o de recollida selectiva es basa en el voluntariat de la ciutadania. Qui vol recicla i qui no vol no. Per a què us en feu una idea és com si els cotxes no tinguessin matrícula. El trànsit esdevindria un caos. Els contenidors intel·ligents permeten identificar la generació de residus i el grau de reciclatge.

Aquest sistema de recollida selectiva que hem utilitzat els darrers 20 anys mostra símptomes d’esgotament i, per tant, cal implementar-ne de nous.

Algunes ciutats com Milà (1.3 milions d’habitants) han optat pel sistema de recollida mitjançant el porta a porta. A casa nostra s’acostuma a fer en municipis petits o bé en barris o urbanitzacions concretes de les nostres ciutats. El sistema de porta a porta té avantatges però també un inconvenient: obliga a modificar de forma substancial els hàbits de la població.

Aquí és on poden entrar en joc els contenidors intel·ligents. Aquests contenidors són com els habituals (rebuig, orgànic, envasos lleugers, vidre i paper/cartró) però romanen tancats excepte quan l’usuari s’identifica amb una targeta. Això permet identificar la persona que llença la brossa. En altres paraules, posa matrícules en el món de la recollida selectiva.

La implementació d’aquests contenidors ha d’anar associat a una taxa d’escombraries (Badalona és dels pocs municipis metropolitans que no la tenim) i d’un sistema de bonificacions. És a dir, una taxa (per exemple en el rebut de l’aigua) associada a la generació d’escombraries (exemple, kg per unitat familiar) i un sistema de bonificacions (exemple, si utilitzes els contenidors orgànic, vidre, plàstic i paper enlloc del de rebuig). En altres paraules, es penalitza que generes (⬇bé comú) i es bonifica el que contribueixes a l’economia circular (⬆ bé comú).

En una segona fase es poden implementar bosses amb xips que permetin identificar i monitoritzar la qualitat del recliclatge a les plantes, fet que permet afinar més en el sistema de bonificacions.

A més, els contenidors intel·ligents permeten fixar horaris d’obertura que faciliten lluitar contra l’incivisme o les males olors a l’estiu, entre d’altres.

Les proves pilot que s’han anat fent mostren augments de la recollida selectiva que passen del 20% al 70% en la majoria de casos.

Aquest 2020, el contracte de neteja de l’Ajuntament de Badalona arriba a la seva fi i és un bon moment per replantejar-nos el sistema de recollida selectiva per tal de deixar d’estar a la cua de l’Àrea Metropolitana i complir els objectius fixats per la Unió Europea.

Els estels s’han alineat i, actualment, hi ha vigent una convocatòria dels Fons Europeus pel Desenvolupament Regional (FEDER) per tal de desenvolupar projectes pilot que incrementin la recollida selectiva.

En aquest sentit ahir des del grup municipal d’ERC Avancem-MES a Badalona vam proposar que el govern valori aquesta oportunitat, presentant un projecte en aquest fons europeu i tenint en compte la importància de la recollida selectiva en el nou contracte que haurem de treballar ben aviat.

Deixa un comentari