Badalona a la cua de la recollida selectiva

Ahir l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va fer públics els “Resultats de recollida selectiva de 2019 a l’Àrea Metropolitana“. Amb un 37.81% de recollida selectiva al conjunt dels municipis de l’AMB que mostra que avui encara ens trobem lluny dels objectius que fixa la Unió Europea (UE) pel 2020: assolir un 50% de recollida selectiva.

Si bé és cert que els indicadors han millorat respecte aquell 5.09% de l’any 1998, avui encara ens trobem lluny dels valors desitjables. La recollida selectiva va assolir un màxim del 37.21% l’any 2010 i va retrocedir lleugerament i es va estancar durant la crisi econòmica.

En quant als residus majoritaris, l’orgànica i el paper/cartró experimenten els pitjors resultats amb un 35% i un 43%, respectivament. En canvi el vidre i els envasos lleugers obtenen els millors registres amb valors del 55% i 56%, si bé no han variat massa durant la darrera dècada.

En el rànking de municipis metropolitans, Tiana, Torrelles de Llobregat i Castellbisbal encapçalen la llista amb recollides selectives superiors al 60%. Badalona és la 5a ciutat per la cua amb una recollida que no arriba al 30%. Només seguida per Sant Adrià de Besòs, Cervelló, Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet que tanca la llista.

Tanmateix, aquesta classificació pot ser fal·laç atès que no té en compte el pes demogràfic de cada ciutat. Els resultats són més alarmants quan ens adonem que només el 3% de la població compleix amb els objectius fixats per la UE.

Un millor tractament dels residus és clau en el canvi de paradigma en la lluita contra el canvi climàtic basat en formes d’economia circular i de residu 0.

Segons dades de la mateixa AMB, tractar els residus com a rebuig suposa pels municipis de la cua de la classificació un cost entre 2.5 i 3 vegades superior al de les ciutats que fan una bona recollida selectiva.

A més, assolir els objectius que fixa la UE en quant a la recollida selectiva suposaria una reducció d’unes 170.000 tones/any d’emissions de CO2.

En aquest sentit, l’AMB ha posat en marxa el “Programa Metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025” (PREMET25) que ens ha de permetre assolir el 55% de recollida selectiva l’any 2025.

Amb el nou contracte de neteja que s’haurà de posar en marxa enguany, Badalona té una gran oportunitat per fer els deures i posar-se al dia en recollida selectiva. Desitgem que entre tots i totes siguem capaços de treballar per no malbaratar aquesta oportunitat important per la nostra ciutat i pel planeta.

Deixa un comentari